Anubis

JE ZAKÁZÁNO:

ZNEČIŠŤOVAT VODU MASTNÝMI KRÉMY, NÁPOJI, MOČENÍM DO VODY, VYPLACHOVÁNÍM ÚST A NOSU. DONÁŠENÍ SVÉHO OBČERSTVENÍ A NÁPOJŮ.

VSTUPOVAT DO PROSTOR SE ŽVÝKAČKOU, PLIVAT.

VODIT DO AREÁLU ZVÍŘATA.

Nosit do bazénů nafukovací kruhy a jiné nafukovací předměty, ploutve a tenisové míčky. Povoleny jsou jen nafukovací rukávníky a plavecké brýle.

Do bazénů nemají přístup osoby postižené horečkou, zánětem očních spojivek, kožními, vlasovými nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem, osoby v karanténě a děti do věku tří let.

Do areálu dále nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Za nedodržování těchto pokynů hrozí návštěvníkovi pokuta 1000,– Kč a vyloučení z prostoru lázní.

DODRŽOVAT

Boty dejte do botníku, který uzamknete.

PŘED VSTUPEM DO BAZÉNU, VÍŘIVKY NEBO SAUNY SE UMYJTE MÝDLEM A ŘÁDNĚ OSPRCHUJTE.

DODRŽUJTE ČAS PROCEDUR. Účtujeme každou započatou ¼ hodinu.

BAZÉN JE SPOLEČNÝ PRO VŠECHNY PROCEDURY. Do bazénu je povolen vstup pouze v plavkách přiléhavého typu. Na bazénovou halu není povolen vstup v oděvu, který není určen k plavání.

Z hygienických důvodů při sezení na lavicích v sauně nebo v odpočívárně používejte ručník.

Dodržujte ve všech prostorách bezpečnost a pořádek.

Ukládejte cenností do trezoru ve skříňce. Za ztrátu peněz a cenných předmětů provozovatel neručí. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat na recepci.

Za ztrátu klíče je návštěvník povinen zaplatit částku 100,– Kč.

Škodu, kterou návštěvník způsobí, je povinen uhradit.

Pokud si návštěvník objedná proceduru v soukromí bez doprovodu jiné osoby, prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a není zapotřebí další osoby, která by na něho dohlížela.

Isis
Lékárnička pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je umístěna na lednici v šatnách. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nenese provozovatel areálu odpovědnost.

Objednávky jsou závazné! V případě, že nezrušíte proceduru 24 hodin před jejím započetím - storno poplatek 500,- Kč, méně než 12 hodin před započetím procedury storno poplatek  800,- Kč (v případě bazénu méně než 12 hodin storno poplatek 200 Kč). Při zrušení pronájmu celého areálu do 48 hodin a méně před procedurou storno poplatek 100 % ceny procedury. Storno poplatek zašlete na účet 222646042/0600 - do poznámky uveďte telefonní číslo, na které byla udělána objednávka. (§ 1831 odst. 2, Obč. zákoníku 89/2012 Sb.)

Vydáno 1. 10. 2016

Aktualizováno 14. 3. 2022

Provozovatel: Ilona Sutnar Peteříková, Ing. Vladimír Malovec

Produkt přidán na seznam přání.
Product added to compare.

Na tomto webu používáme cookies a řídíme se GPDR. Potřebujeme to pro zajištění spolehlivého chodu obchodu.