1. ČLENSTVÍ V KLUBU VIP WELLNESS CLUB

Ilona Peteříková provozující Antické a egyptské lázně, identifikační číslo 74288903, se sídlem na adrese Bolevecká náves 6/7, 323 00 Plzeň, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Plzně, provozuje věrnostní klub VIP WELLNESS CLUB a uděluje body, které Vám budou níže popsaným způsobem připisovány na Váš účet člena klubu VIP wellness clubu vždy při návštěvě Antických a egyptských lázní a využití jejich služeb s použitím Vaší platné klubové karty VIP wellness club. Podmínkou členství v klubu VIP wellness club je Váš souhlas s následujícími podmínkami, který poskytujete vyplněním registračního formuláře a jeho odevzdáním v recepci v čajovně a kavárně Relax, a zaplacení jednorázového ročního členského poplatku ve výši 400 Kč. Po úspěšné registraci Vám bude osobně předána klubová karta VIP wellness club. Členství v klubu a klubová karta je nepřenosná. Členem klubu VIP wellness club může být pouze fyzická osoba starší 15 let.

2. SBÍRÁNÍ BODŮ

Při každé návštěvě lázní po předložení platné klubové karty VIP wellness club vám připíšeme 1 bod přímo na Váš osobní účet člena klubu VIP wellness club. Stav Vašeho osobního účtu člena klubu VIP wellness club si můžete zkontrolovat kdykoli na pokladně čajovny Relax. Platnost každého získaného bodu je jeden rok (365 dní) od jeho nabytí. Po vypršení platnosti bodu se body automaticky odečtou z účtu. 

3. VYUŽITÍ BODŮ

Po načerpání 5 věrnostních bodů uložených na Vašem účtu člena klubu VIP wellness club vám obsluha nabídne stylové kuličkové pero, kdy si budete moci vybrat celkem z 8 druhů. Platnost bodů je 1 rok od připsání na účet. Hodnotu bodů nelze vyplatit v hotovosti. Body lze využít i po expiraci členství ve VIP wellness club.

4. DALŠÍ VÝHODY ČLENSTVÍ VE VIP WELLNESS CLUBU

Jako další službu členům klubu VIP wellness club se společnost Antické a egyptské lázně zavazuje:

(i) po předložení platné klubové karty na recepci lázní poskytnout slevu ve výši 100 Kč (dospělý) / 50 Kč (dítě) z běžné ceny. Sleva je omezena na koupi vstupu max. pro 2 osoby na jednu proceduru. Při koupi Dárkového poukazu je poskytnuta sleva 50 Kč na osobu. Neplatí na akční nabídky. Sleva se též nevztahuje na proceduru Bazén (návštěva pouze bazénu).

(ii) pravidelně Vám zasílat pozvánky na zvláštní propagační akce Antických a egyptských lázní.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací ve věrnostním klubu VIP wellness club dáváte Antickým a egyptským lázním souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu údajů, které Antickým a egyptským lázním poskytnete prostřednictvím registračního formuláře a údajů o vstupu a využití služeb Antických a egyptských lázní. Vaše osobní údaje budou zpracovány pro účely marketingu, nabízení služeb, a to po dobu, po kterou budete členem VIP wellness clubu. Podpisem registračního formuláře dáváte dále jako držitel adresy elektronické pošty, kterou jste Antickým a egyptským lázním poskytl, výslovný souhlas Antickým a egyptským lázním k použití tohoto elektronického kontaktu pro účely opakovaného zasílání obchodních sdělení v souladu s příslušnými právními předpisy o elektronických komunikacích a předpisy o nevyžádané elektronické poště. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu, jakož i právo se v případě nesrovnalostí obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Vaše další práva vyplývají z ustanovení §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Upozorňujeme, že poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu je dobrovolné. Bez souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů jak je popsáno výše však není možné účastnit se věrnostního klubu VIP wellness club. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně Vašich práv na ochranu údajů nebo pokud si budete přát, aby Antické a egyptské lázně doplnily či opravily jakoukoliv nepřesnost ohledně Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na: antickelazne@seznam.cz.

6. ZTRÁTA KARTY A ODPOVĚDNOST

V případě ztráty klubové karty VIP wellness club můžete požádat o vydání nové karty přímo na recepci lázní v čajovně Relax. Obsluha má právo zažádat vás o nahlédnutí do dokladu totožnosti, a zkontrolovat, zda-li údaje na dokladu s fotografií souhlasí s údaji, které byly uvedeny při registraci. Pokud bude původní klubová karta VIP wellness club zrušena, bude vydána náhradní klubová karta, za kterou budeme účtovat poplatek 400 Kč. Při druhé, případně další ztrátě bude poplatek 500 Kč. V případě vydání náhradní karty zůstávají na účtu všechny získané body. Antické a egyptské lázně nenesou odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou karty nebo jejím zneužitím třetí osobou, pokud nebude prokázáno, že ke škodě došlo jednáním Antických a egyptských lázní.

7. PLATNOST ČLENSTVÍ

Platnost členství ve VIP Wellness Clubu je jeden rok. Po vypršení platnosti členství není možné nadále využívat všech výhod Clubu: čerpat slevu 100 Kč, sbírat body. I nadále je možno využít již nasbírané body. Členství je možné kdykoli obnovovit v průběhu posledního měsíce dobíhajícího roku, anebo při vaší první návštěvě po skončení doby vašeho členství.

8. UKONČENÍ

Své členství v klubu VIP wellness club můžete kdykoliv z jakéhokoli důvodu ukončit. Antické a egyptské lázně mohou ukončit provozování věrnostního klubu nebo Vaši účast v něm kdykoli a z jakýchkoli důvodů s měsíční výpovědní lhůtou. Antické a egyptské lázně mohou dále ukončit Vaši účast ve věrnostním klubu s okamžitou platností v případě, že porušíte tyto podmínky nebo bude prokázáno zneužití Vaší klubové karty. Ukončení musí být provedeno písemně a bude zasláno na poslední adresu, která byla Antickým a egyptským lázním oznámena.

9. PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ

Členství lze prodloužit kdykoliv v recepci v čajovně Relax. Prodloužení členství je zpoplatněno částkou 400 Kč. Ode dne zaplacení prodloužení členství běží do konce kalendářního roku členství v klubu. Členství lze prodloužit i po expiraci. Při prodloužení členství zůstávají platné body na účtu. 

10. ZMĚNY SYSTÉMU/PODMÍNEK KLUBU VIP WELLNESS CLUB

Antické a egyptské lázně si vyhrazují právo ukončit, upravit nebo změnit systém klubu VIP wellness club. Antické a egyptské lázně si dále vyhrazují právo změnit či upravit tyto podmínky. Stávající verze těchto podmínek bude k dispozici na webových stránkách. Pokud s jakoukoliv změnou těchto podmínek nesouhlasíte, můžete své členství v klubu VIP wellness club kdykoliv ukončit. 

11. RŮZNÉ

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se věrnostního klubu VIP wellness club, nebo žádosti o ukončení Vašeho členství v tomto klubu se, prosím, obraťte na antickelazne@seznam.cz.

Produkt přidán na seznam přání.
Product added to compare.

Na tomto webu používáme cookies a řídíme se GPDR. Potřebujeme to pro zajištění spolehlivého chodu obchodu.